^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W dniu 21 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła PSONI w Zamościu został wybrany nowy Zarząd Koła:

ZARZĄD KOŁA

Przewodnicząca Zarządu Koła- Jadwiga Stromkie
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła- Halina Danuta Adamczuk
Sekretarz - Helena Mik
Skarbnik - Justyna Żuk
Członek - Marian Kondrat
Członek - Halina Pasieczna
Członek - Emilia Wardach
Członek - Krzysztof Szewczak 

KOMISJA REWIZYJNA 

Przewodnicząca - Jolanta Henryka Muda 
Sekretarz - Beata Tchórz
Członek - Małgorzata Karwańska

PREZYDIUM ZARZĄDU KOŁA 

Przewodnicząca Zarządu Koła - Jadwiga Stromkie
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła - Halina Danuta Adamczuk 
Sekretarz - Helena Mik
Skarbnik - Justyna Żuk

Elektorem Koła PSONI w Zamościu jest Pan Marian Kondrat