^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Projekt pod nazwą  „Świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 25 roku zcyia” ”  funkcjonuje na podstawie Umowy Nr ZZO/000159/03/D zawartej w dniu 05 marca 2018 roku.

Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od dnia  01.04.2018 r.  do dnia 31.03.2021r. w miejscowości Bródek 13 gmina Łabunie.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i Skuteczni”.

Projekt obejmuje wsparciem 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie.