^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu rozpoczyna realizację prowadzenia zajęć usamodzielniających uczestników pod nazwą „Otwórzmy przed nimi życie – trening mieszkaniowy”. Projekt współfinansowany  jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
 W projekcie co weekend bierze udział 8 beneficjentów przy wsparciu  4 trenerów. Pobyt w mieszkaniu ma charakter treningowy indywidualny oraz współpracy w grupie. Głównym celem Mieszkania Treningowego jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu.

18 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim. Jako pierwszy podczas Kongresu głos zabrał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Następnie głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak. W trakcie uroczystości zostały przyznane Dyplomy Uznania i Medale Wojewody Lubelskiego wyróżniającym się organizacjom pozarządowym, a także osobom indywidualnym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu otrzymało Odznakę Honorową Primus In Agendo od Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. Medal i dyplom na ręce Przewodniczącej naszego Koła Pani Jadwiga Stromkie otrzymała od Wojewody Lubelskiego. Odznaka nadawana jest przez ministra za szczególne działania lub zasługi . Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

W przerwach przybyli goście mieli również możliwość podziwianie prac wykonanych przez naszych uczestników w Warsztacie Terapii  Zajęciowej oraz uczniów PDP z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zamościu składa serdecznie podziękowania ****Hotel Artis & SPA
oraz Stowarzyszeniu Lubelskich Kucharzy za zorganizowanie "Kolacji Charytatywnej
12 Szefów Kuchni". Dziękujemy wszystkim darczyńcom którzy wsparli nasze Stowarzyszenie kwotą 3212 zł i 50 euro. Dziękujemy!