^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu rozpoczyna realizację prowadzenia zajęć usamodzielniających uczestników pod nazwą „Otwórzmy przed nimi życie – trening mieszkaniowy”. Projekt współfinansowany  jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
 W projekcie co weekend bierze udział 8 beneficjentów przy wsparciu  4 trenerów. Pobyt w mieszkaniu ma charakter treningowy indywidualny oraz współpracy w grupie. Głównym celem Mieszkania Treningowego jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu.